استاندارد A453 بیش از آن که استانداردی برای شکل و ابعاد پیچ و مهره ها باشد یک استاندارد عملیات حرارتی برای تولید پیچ و مهره و استاد بولت با مقاومت حرارتی بالا و حداقل انبساط بر اثر حرارت است با خاصیت های حرارتی مشابه استنلس استیل. پیچ و مهره استاندارد A453 در گرید های ۶۶۰، ۶۵۱، ۶۶۲، ۶۶۵، ۶۶۸ تولید شده که هر یک عملیات حرارتی و مقاومت در برابر گرمای متفاوتی دارند.

استاندارد A453 گرید ۶۶۰ شامل کلاس های A,B,C و D و باقی کلاس های این استاندارد شامل دو کلاس A و B می شوند.

عملیات حرارتی

از آنجا که مهمترین مشخصه این استاندارد از پیچ و مهره ها مشخصه های حرارتی و انبساطی آنها است عملیات حرارتی بسیار دقیقی بر روی آنها شامل غوطه وری در محلول گرم، گرمایش و سرمایش مکرر و در دما های بالا صورت میگیرد. برخی از این عملیات حرارتی در زیر توسط مهندسین صنایع پیچ و مهره رسابولت آورده شده است